San Cristóbal - Ezkaba Eskualdeko Parkea

Iradokizunak

Bidali zure proposamenak eta iradokizunak, plana egitean aintzat har ditzagun.
Lagundu mendi hauek zaintzen.

15/1999 Legearen 5. artikulua betetzeko (datu pertsonalak jasotzean informazioa izateko eskubidea arautzen du), hau jakinarazi behar dizugu: Emandako datu pertsonalak SCPSAren ardurapeko fitxategietan bildu eta tratatzen dira, eta helburu bakarra da aurkeztutako iradokizuna kudeatzea. Bildutako datuak ez dizkiogu beste inori lagako. Datuak eskuratzeko, aldatzeko, baliogabetzeko eta horien aurka egiteko eskubideak gauzatu ahal dituzu. SCPSAren Herritarren Arretarako Zerbitzuan egin dezakezu (Navas de Tolosa kalearen 29.ean. 31002 Iruñea), sac@mcp.es helbide elektronikoan edo Iruñerriko Mankomunitatearen egoitza elektronikan www.mcp.es. Helburua hori dela adierazi behar duzu.Nabarmenduak